TECNOLOGIA INDUSTRIAL II — Resum 2n Batxillerat

Aquí us deixo un resum de la matèria donada a Tecnologia Industrial II durant el segon curs del batxillerat. El resum conté els següents apartats:

1- Assajos i propietats dels materials

 • Assajos de duresa
 • Assaig de resilència o Charpy
 • Assaig de tracció (tensió)
 • Resistència elèctrica
 • Dilatació dels materials

2- Mecanismes de transmissió del moviment

 • Politges
 • Cadena
 • Engranatges
 • Pinyó-cremallera
 • Vis sense fi

3- Pneumàtica i oleohidràulica

 • Teoria
 • Elements dels circuits pneumàtics
 • Fórmules de càlcul

4- Màquines tèrmiques

 • Principi de funcionament
 • Càlculs

5- Electricitat

 • Conceptes
 • Llei d’Ohm
 • Associació de resistors
 • Associació de generadors
 • Fórmules i relacions

6- Lògica digital

 • Automatització
 • Àlgebra de Boole (funcions lògiques, propietats, lleis…)

RESUM: https://bloc.aitorninerola.com/wp-content/uploads/2010/10/tecnologia-industrial-2bat.pdf

Comparteix:
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google Bookmarks
 • Print
 • Add to favorites