Tirant lo blanc

ENUNCIATS: 1. Contextualització històrica. Explica el regnat d’Alfons el magnànim i el de Joan II. 2. Tema. 3. Descriu els principals personatges. 4. Estratègies militars. Què n’opines? 5. L’humor a […]